شماره دوم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند

شماره دوم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند منتشر شد. شماره دوم نشریه به همت مهندس سعید مردان و خانم دکتر مریم پازکی از اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران تهیه شده است.
جهت دریافت این ماهنامه به لینک زیر مراجعه نمایید. لطفاً جهت انعکاس انتقادات و پیشنهادات و مشارکت در شماره‌های بعدی نشریه با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.


تاریخ ارسال: 1394/02/01