شماره سوم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند

شماره سوم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند منتشر شد. شماره سوم نشریه به همت مهندس سعید مردان، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران تهیه شده است.

جهت دریافت این ماهنامه اینجا کلیک نمایید. لطفاً جهت انعکاس انتقادات و پیشنهادات و مشارکت در شماره‌های بعدی نشریه با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.


تاریخ ارسال: 1394/02/01