شماره چهارم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند

شماره چهارم ماهنامه آموزشی الکترونیکی محیط و پسماند منتشر شد. این شماره نشریه به همت مهندس سعید مردان، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران تهیه شده است.

جهت دریافت این ماهنامه اینجا کلیک کنید. لطفاً جهت انعکاس انتقادات و پیشنهادات و مشارکت در شماره های بعدی نشریه با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.


تاریخ ارسال: 1394/04/19