نشست علمی – تخصصی زباله سوزها و روش های استحصال انرژی از پسماندهای شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همکاری انجمن مدیریت پسماند برگزار می کند:
نشست علمی – تخصصی زباله سوزها و روش های استحصال انرژی از پسماندهای شهری
زمان: چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1394
ساعت: 8 الی 12
مکان: فرهنگسرای نیاوران


سخنرانان:

  • مهندس سید محمد مجابی- معاون سازمان حفاظت محیط زیست
  • دکتر حسین جعفری- مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران
  • دکتر محمد علی عبدلی- استاد دانشگاه تهران و رییس هیئت مدیره انجمن مدیریت پسماند ایران
  • علیرضا شفیعی ده آبادی- نویسنده کتاب سوزاندن زباله جامد شهری و استحصال انرژی آن


تاریخ ارسال: 1394/04/19