حمایت رسمی انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران از اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

  به اطلاع میرساند با توجه به مکاتبات صورت گرفته  دبیرخانه ی انجمن مدیریت پسماند و دبیرخانه کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی، این انجمن حمایت علمی خود از کنفرانس مذکور اعلام میدارد.

امید است با بهره گیری از توانمندی های علمی این انجمن  شاهد افزایش بار علمی و معنوی همایش پیش روی باشیم.تاریخ ارسال: 1394/05/04