آشنایی با انجمن علمی مهندسي و مديريت پسماند ايران

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران با حضور اساتید، کارشناسان و مدیران برجسته کشور و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی مدیریت و مهندسی پسماند و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مدیریت پسماند تشکیل شده است.  این انجمن از وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز تأسیس دریافت نموده است.  اولین مجمع عمومی عادی انجمن در خردادماه 1390 برگزار شد و در دی ماه 1390 به ثبت رسید.

هیأت مدیره:

 • جناب آقای دکتر محمد علی عبدلی؛رئیس هیئت مدیره
 • جناب آقای مهندس علی احمدزاده، نایب رئیس
 • جناب آقای مهندس فرهاد پورمحمدسخا، عضو هیئت مدیره
 • سرکار خانم دکتر مریم پازکی، خزانه دار
 • جناب آقای دکتر قاسمعلی عمرانی، عضو هیئت مدیره
 • جناب آقای مهندس سعید مردان، عضو علی البدل
 • سرکار خانم مهندس ناهید اعتماد، بازرس

وظایف و فعالیت ها

 1. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
 2. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
 3. با علم محیط زیست و پسماند سر و کار دارند.
 4. تهیه ی طرح های جامع پسماند برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور.
 5. ارائه خدمات آموزشی و برگذاری کارگاههای تخصصی در زمینه های مهندسی و مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور.
 6. مشاوره علمی و انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مربوط.
 7. برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
 8. تهیه و تدوین مقالات علمی و کتب تخصصی در زمینه مهندسی و مدیریت پسماند.
 9. انتشار کتب و نشریات علمی.

تاریخ ارسال: 1394/01/14