کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در استانداری قزوین

کارگاه تخصصی آموزشی مدیریت پسماند توسط انجمن عملی، مهندسی و مدیریت پسماند ایران در تاریخ 23 شهریورماه 94 در محل استانداری قزوین برگزار گردید. این دوره با حضور  50 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری، خدمات شهری و مدیریت پسماند استان قزوین، به صورت یکروزه و با سه موضوع: درآمدزایی در صنعت مدیریت پسماند (مدرس آقای دکتر فرهاد پورمحمدسخا)، تفکیک از مبدا و بازیافت (مدرس آقای مهندس سعید مرادی کیا) و مدیریت پسماندهای الکترونیکی (مدرس آقای دکتر سعید سامانی مجد) برگزار شد. در پایان دوره نیز پس از برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهینامه دوره اعطا گردید. 


تاریخ ارسال: 1394/06/25