برگزاری گردهمایی مشترک انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران و انجمن علمی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

 

:عناوین سخنرانی ها                                                                           

                       جایگاه انرژی زیستی در توسعه پایدار - فرصت ها و تهدید ها                     

سخنران: دکتر برات قبادیان

  دورنمای فناوری هضم بی‌هوازی و بیوگاز در ایران و جهان

  سخنران: دکتر مهرداد عدل


زمان: سه شنبه 21 مهرماه 1394 ساعت 15 تا 17

 مکان: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، شماره 13، ساختمان شماره 2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران


    در صورت تمایل به دریافت گواهی حضور در گردهمایی، جهت ثبت نام با دبیرخانه انجمن مدیریت پسماند به شماره تلفن 66479469 تماس فرمایید.


تاریخ ارسال: 1394/07/15