کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز

انجمن مدیریت پسماند حمایت خود را از "کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز" اعلام می دارد.

 

برای اطلاع از محورهای کنگره و جزییات آن به سایت کنفرانس به نشانی www.greenconf.ir مراجعه فرماییدمحورهای کنفرانس:
- صنایع سبز، توسعه پایدار، تجاری سازی و فرصت های توسعه سرمایه گذاری های مشترک
- راهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی در صنایع و خدمات با استفاده ازفن آوری های نوین
- مدیریت پسماند، کاهش آلایندگی و ساماندهی کسب و کار و مشاغل در زنجیره تأمین سبز
- مسائل و مدیریت مصارف آب، انرژی های فسیلی، انرژی های تجدید پذیر و تصفیه پساب های صنعتی
- الگوها و مدل های زنجیره تأمین سبز در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، خودرو سازی، مواد غذایی و سایر صنایع
- کاربرد تحقیق در عملیات، مدیریت ریسک و مدل های برنامه ریزی در زنجیره تأمین سبز و پایدار
- استفاده از تئوری بازی ها در مدلسازی چالش های زیست محیطی و زنجیره تأمین سبز
- کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در مسائل و موضوعات محیط زیست با رویکرد زنجیره تأمین سبز
- بهینه سازی چند هدفه با تمرکز بر رویکرد های زیست محیطی و زنجیره تأمین سبز
- طراحی، اندازه گیری شاخص های کلیدی و مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین سبز
- مسائل پایایی (توسعه پایدار) در تولید، خدمات، لجستیک و حمل و نقل سبز
- محاسبات نرم، محاسبات تکاملی، محاسبات سبز، هوش مصنوعی در برنامه ریزی و ایجاد زنجیره تأمین سبز
- مدیریت پروژه ها و شیوه های ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین سبز
- کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز
- ارائه ساز و کارهای اخذ مالیات بر مشاغل ناسازگار با محیط زیست (مالیات سبز)
- تأثیر متقابل قوانین و خط مشی های دولت و زنجیره تأمین سبز و رویکردهای نوین
- بومی سازی و توسعه ظرفیت های اقتصادی سبز در کشور
- مدیریت و بهینه سازی سبز در تصمیمات اقتصاد مقاومتی کشور
- منابع طبیعی تأثیرات آب و هوایی فرصت ها و چالش های ملی و جهانی
- فرصت های توسعه همکاری اقتصاد سبز ایران در دوره پسابرجام
- دیگر موضوعات مرتبط با زنجیره تأمین پایدار و سبز


تاریخ ارسال: 1395/11/12