اطلاعیه هزینه وسرفصل های برگزاری دوره های آموزشی

هزینه  هر دوره 150 هزار تومان و برای اعضای انجمن با 25 درصد تخفیف 110 هزار تومان می باشد .

 

 

 •          گواهی حضور پس از اتمام دوره به حاضرین اعطا می گردد.
 •         در صورت تمایل به شرکت کنندگان گواهی بازآموزی از طرف مرکز آموزش مدیریت دولتی (معاونت توسعه  و برنامه ریزی ریاست جمهوری) نیز اعطا خواهد شد.(هزینه گواهینامه بازآموزی 50 هزار تومان می باشد)

 

سر فصل های دوره های آموزشی

مدیریت جامع پسماند

1- سیستمهای مدیریت پسماند

- سیر تحول

- عناصر موظف و امور پشتیبانی

- قوانین

- مدیریت جامع پسماند در ایران و جهان

-  الگوریتم­ها و برنامه­های ارزیابی و بهینه­سازی مدیریت پسماند (LCA, AHP, …)

2-کاهش از مبداء و تولید

- کاهش از مبدا پسماند شهری

- کاهش از مبدا پسماند صنایع

- پردازش در مبدا

- آنالیز فیزیکی، شیمیایی و زیستی پسماند 

- منابع تولید پسماند

- پسماند شهری

- پسماند تجاری و اداری

- پسماند بیمارستانی

- پسماند صنعتی

- پسماند کشاورزی

- نخاله‌های ساختمانی

- پسماند الکترونیک و پسماند خطرناک خانگی

3- ذخیره، پردازش و اداره در محل

- ظروف ذخیره

- سیستمهای پردازش در محل

4- جمع آوری و حمل و نقل

- سیستمهای مختلف جمع آوری

- تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده

- ایستگاه های انتقال؛ مکانیابی، طراحی و راهبری

- تکنیک‌های مورد استفاده در طراحی و ارزیابی مسیرهای جمع‌آوری

5- بازیافت و دفع نهایی

- مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی

- تأسیسات مرکزی بازیافت

- کمپوست

- بیوگاز

- زباله سوزی

- دفن بهداشتی

-  نرم‌افزارهای مرتبط با دفن پسماند (HELP, Land GEM, …)

 

 

بهینه سازی و مدل سازی محیط زیست با استفاده از نرم افزار متلب

1-    آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب

2-    انواع داده

3-    روند کنترل برنامه

4-    تعریف توابع و استفاده از آنها

5-    گرافیک و ترسیم نمودار

6-     مدیریت فایل ها

7-    بهینه سازی

8-    مدل سازی

تغییر اقلیم (مدل‌سازی اثرات و سازگاری) آشنایی با مبانی تغییر اقلیم

 1. مراحل مختلف مطالعه تغییراقلیم
 2.  آشنایی بامدلهای گردش عموم
 3.  آشنایی باسناریوهای مختلفت غیراقلیم (SRES)

3-1- کوچک مقیاس کردن

3-2- مبانی مطالعات سازگاری با تغییر اقلیم

3-3- ابزارها و روشها برای ارزیابی سازگاری

 1. ارائه نمونه واقعی از بحث اثرات و سازگاری

 طرح ریزی سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی

 1. بیان راهبردهای زیست محیطی صنعت از سال 1960 تاکنون
 2. ارائه رویکردهای پیشگیری از آلودگی و روشهای دسترسی به بهره وری سبز در واحدهای صنعتی
 3. ارائه بخش های مهم مرتبط با صنعت در قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن
 4. تشریح بندهای مختلف فرمهای خود اظهاری و برنامه عملیاتی مدیریت پسماند واحدهای صنعتی
 5. شناسایی و طبقه بندی پسماندهای صنعتی و خطرناک

9-       ضوابط نگهداری و حمل و نقل پسماندهای صنعتی خطرناک

10-   ارائه یک نمونه مطالعات کاربردی در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی خطرناک

 


تاریخ ارسال: 1396/02/17