چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد “انرژی، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست”

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد “انرژی، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست”

انجمن مدیریت پسماند حمایت خود را از "  چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد “انرژی، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست”" اعلام می دارد.

 برای اطلاع از محورهای کنگره و جزییات آن به سایت کنفرانس به نشانی  http://www.ieanc.org مراجعه فرمایید.

محورهای همایش


تاریخ ارسال: 1396/10/03