اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

انجمن مدیریت پسماند حمایت خود را از "  اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری" اعلام می دارد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت basij.tehran.ir مراجعه فرمایید


تاریخ ارسال: 1396/10/17